Bezpečnostní označení svíček
PRO SPOTŘEBITELE
Každý spotřebitel by měl dodržovat bezpečnostní doporučení. Proto vždy pozorně čtěte tyto bezpečnostní pokyny a řádně je dodržujte.
Norma ČSN EN 15494 určuje bezpečnostní značení svíček určených k hoření v místnostech.
POVINNÉ BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE
U všech svíček, kde toto značení nebylo použito, dodržujte následující upozornění

Bezpeč. info 1Volitelné bezpečnostní informace

bezpec info 2 ext